14 februāris 2011

Dzīvot tā, kā negribas?

Reinis Kaudzīte esot teicis: „Ja dzīvosi tā vien kā gribas, tad būs jāmirst tā, kā negribas.”

Pasaulē tiešām notiek dīvainas, ačgārnas lietas. Lai iegūtu vai sasniegtu ko patīkamu, bieži vien nākas darīt vai paciest ko nepatīkamu. Man, piemēram, nekad nav paticis sēdēt zobārsta krēslā, bet labā ieguvuma dēļ es to tomēr regulāri daru. Ja labi apdomā, līdzīgu piemēru, kuros darbojas šis pats princips, dzīvē ir ļoti daudz.

Šorīt izlasīju kādu stāstu, kurš palīdz raudzīties uz grūtībām no pozitīvās puses.

Džordžu Gudmenu Anglijā reiz apciemoja jauns cilvēks, kurš gribēja, lai par viņu aizlūdz. Viņš tiešā veidā izteica savu vajadzību: „Gudmena kungs, es vēlētos, lai jūs lūgtu par mani, lai man būtu izturība.”

Vecais vīrs atbildēja: „Labi, es lūgšu, lai jums būtu ciešanas.”

„Ak, nē, kungs,” jaunais cilvēks iebilda, „man ir vajadzīga izturība!”

„Es saprotu,” sacīja Gudmens, „un es lūgšu, lai jums būtu ciešanas.”

Tad skolotājs atvēra Bībeli un pārsteigtajam apmeklētājam izlasīja Romiešiem 5:3:

Mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību.”