25 decembris 2008

Lai dzīvais Kristus ir jūsu Gaisma un Miers

"Staigājiet, kamēr jums ir gaisma, lai tumsība jūs neapņem. Jo, kas tumsā staigā, nezina, kurp viņš iet. Ticiet gaismai, kamēr jums ir gaisma, ka jūs topat par gaismas bērniem!" (Jāņa 12:35, 36)

Svētīgus Ziemassvētkus visiem esošiem un topošiem Gaismas Bērniem!

09 decembris 2008

Daži jaunumi

"Vienkārši par būtisko" tagad var arī šo to klausīties, ne tikai lasīt.

Bībeles lasītāja piezīmju audio pielikums (piedāvājums ar laiku tiks papildināts un mainīts)

Audio faili veselīgai dzīvei (Piedāvājums pamazām tiks papildināts)

Brīvība no lāstiem (Piedāvājums spēkā nenoteiktu laiku, jo nav pārliecības par lapu, kas nodrošina šo failu hostingu. Sola gan, ka glabāšot failus vismaz 2 mēnešus)

«Svarīgākā mācība ir tā, ka Dievs sūtīja savu dēlu,» uzsvēra prezidents

Prezidents Bušs labi atbildējis, nebiju ko tādu gaidījis no vienkārša prezidenta: http://www.apollo.lv/portal/news/articles/143725

08 decembris 2008

Pasaules gals: slikti vai labi?

Varbūt es kļūdos bet ticīgie nemaz negaida, ka dievs visu sakārtos. Tiesi pretēji, būs akopalipse. Tam pat veltī portālus.
<www.pasaulesgals.lv>
Visas vadošās reliģijas; jūdaisms, kristietība, musulmanisms gaida pasaules galu, atšķiras tikai interpretācijas kas notiks pēc tam, katri saka, ka viņi būs izredzētie kuri paliks dzīvot.
īsāk runājot pozitīvai domāšanai te nav vietas, bet ja pasaules iedzīvotāju lielākā daļa domā negatīvi tad neapšaubāmi tā arī notiks kā sevi ieprogrammēs
.”

Šis bija fragments no kāda interneta foruma, kam šorīt nejauši uzdūros. Patiesībā jau nav pārsteidzoši, ka nekristieši „pasaules galu” saista ar negatīvu domāšanu. Droši vien tā ir kristiešu vaina, ka viņi Bībeles mācību par šīs pasaules kārtības galu un jaunas pasaules sākumu ir pasnieguši ļaudīm (un savstarpēji cits citam) drūmā, negatīvā gaismā. Kaut gan pilnīgi nepamatoti.

Man grūti iztēloties, kā vēsti par to, ka pienāks gals ciešanām, netaisnībām, vardarbībai, slimībām, sāpēm un nāvei, var saukt par negatīvu. Un Bībelē, galu galā, tas, ko mēs saucam par pasaules galu, ir ainots tieši tāds – labā uzvara, ļaunuma beigas un jaunas, pilnībā pozitīvas pasaules sākums. Ko lai domā par cilvēku, kam šī cerība šķiet negatīva? Es redzu tikai divas iespējas: vai nu ar viņa psihisko veselību kaut kas nav kārtībā, vai arī viņš ir maldināts un nezina patieso Bībeles mācību par pasaules galu. Ja pirmais variants, tad man padoma pietrūkst. Bet ja otrais, tad tas ir izaicinājums vietnes „pasaulesgals.lv” veidotājiem. Kāds tad īsti būs tas gals? Tāds, ar kuru cilvēkus baidīt, vai tāds, uz kuru ļaudīm cerēt?

01 decembris 2008

Mācītājiem vajadzētu mācīt

Šorīt pie manis pēc padoma vērsās kāda sieviete, kuru smagi nomācot jautājums par Adventi un Ziemassvētkiem. Viņas draudzes mācītājs sacījis, ka ņemt dalību šajās tradīcijās neesot labi, jo tās nav bībeliskas.

Vakar, pirmajā Adventes svētdienā, viņai piezvanījusi tālumā dzīvojošā meita un vēlējusi mātei svētīgu Adventi. Māte atteikusi, ka viņa gan šādus svētkus neatzīstot. Meita bijusi šokēta, sak, visi atzīst, kāpēc tad tu neatzīsti? Uz to nu māte atbildēt nav varējusi, jo viņas zināšanas aprobežojušās tikai ar mācītāja pausto negatīvo nostāju.

Sieviete saka: „Tagad man ir ļoti smaga sirds un galvā putra. Un šķiet, meitas attieksme pret mani, kas jau tā nebija pārāk laba, pēc šīs sarunas kļuva vēl vēsāka.”

Un tad sekoja jautājums: „Bet kas tur slikts? Kas slikts, ja es padedzinu svecīti? Man jau tā, vienai dzīvojot, mājās visas dienas ir vienādi pelēkas. Kas slikts, ja man mājās ir eglīte un kāds svētku ēdiens?”

Zināms, ka tā sauktajā kristīgajā pasaulē līdzās pastāv ļoti dažādi uzskati par šīm baznīcas tradīcijām, sākot no svētbijīgas pienākuma apziņas un beidzot ar pilnīgu noliegumu. Vienkāršie ticīgie savus uzskatus šajā jautājumā [tāpat kā daudzos citos] lielākoties aizgūst no saviem mācītājiem vai draudžu ganiem. Un, tā kā gadījums ar šo sievieti ne tuvu nav vienīgais, te nu paliels akmentiņš mācītāju dārziņā: Ja jūs savu ganāmpulku skubiniet pieņemt vai noraidīt vienu vai otru tradīciju, par ko nav skaidru norādījumu Bībelē [kā Adventes un Ziemassvētku gadījumā], lūdzu, vismaz veltījiet laiku, lai izskaidrotu un pamatotu savu mācību! Lai jūsu ietekmes sfērā esošie cilvēki zina, saprot un var pamatot, kāpēc viņi rīkojas tā vai otrādi. Lai viņiem ir savs pamats un pārliecība, pretējā gadījumā, kā liecina piemērs ar šo sievieti, sekas var būt samulsums, smaga sirds, „putra galvā” un depresija. Un, iespējams, nevajadzīgi sabojātas attiecības. Vai Kristus ar to tiek pagodināts? Varat minēt trīs reizes!