29 oktobris 2008

Tā tam būs būt

"WWF Ziņojums par dzīvo planētu vēsta, ka vairāk nekā trīs ceturtdaļas pasaules iedzīvotāju dzīvo valstīs, kuru dabas resursu patēriņa līmenis pārsniedz to atjaunošanās spēju. (..) "Ja pieprasījums turpinās pieaugt pašreizējā līmenī, tad ap 2030.gadu mūsu dzīvesveida saglabāšanai būs nepieciešamas divas planētas," pavēstīja WWF starptautiskais ģenerāldirektors Džeims Līps."" - Tā 29. oktobrī ziņo Leta-Reuters

Ja pareizi saprotu, tad tas apliecina vairāku Bībeles pravietojumu piepildījuma sākumu. Piemēram, "Paceliet savas acis uz debesīm augšā un skatieties lejup uz zemi! Jo debesis izkūpēs kā dūmi, un zeme sadils un sabirzīs kā drēbe, un tās iedzīvotāji nobeigsies kā odi. Taču Mana palīdzība paliks mūžīgi, un Mana taisnība nezudīs." (Jesajas 51:6)

Fakts pats par sevi nelāgs, bet uz otru pusi tas mums liek atcerēties kādu labu vēsti: "Kad tas sāk piepildīties, tad stiprinieties un celiet uz augšu savas galvas, jo jūsu pestīšana tuvojas!" (Lūkas 21:28)