17 maijs 2010

Par tiesībām paklusēt

Amerikāņu sabiedriskā darbiniece un kādu laiku arī „Pirmā Lēdija” Eleanora Rūzvelta  ir ievērojusi un noformulējusi vārdos acīmredzamu faktu:

Lieli prāti apspriež idejas. Vidēji prāti apspriež notikumus. Sīki prāti apspriež cilvēkus.” ("Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people.)

Cik gan patīkami klusa kļūtu pasaule dienā, kad pēdējie izmantotu tiesības paklusēt!