24 marts 2009

Būs vai nebūs cunami?

Kā atsaucoties uz Nacionālo ziņu aģentūru LETA ziņo portāls Apollo, divas poļu pareģes brīdinājušas par aprīļa vidū Baltijas jūrā gaidāmu zemestrīci, kuras izraisītais cunami varētu radīt postījumus Polijas piekrastē. Poļu varasiestādes brīdinājumu uztvērušas nopietni, kaut arī zinātnieki pret to izturas skeptiski vai vismaz rezervēti.

Bībelē ir rakstīts tā: „Bet pravieti, kas sludina mieru un apsola kādu laimīgu notikumu, to atzīst par patiesu pravieti, ko Tas Kungs sūtījis, tikai tad, kad viņa pravietojums piepildās!” (Jeremijas 28:9) Bet kā ir ar praviešiem, kas sludina nelaimīgus notikumus, tādus, kā zemestrīces un postījumi? Ja viņi ir no Dieva, vai šāda veida pravietojumi var nepiepildīties? Bībeles piemēri liecina, ka var. Tas ir gadījumos, kad draudīgais pravietojums ir saistīts ar nosacījumiem.

Piemēram, pravietis Jona reiz sludināja Asīrijas galvaspilsētas Ninives izpostīšanu tās iedzīvotāju noziedzīgā dzīvesveida dēļ. Tomēr tajā reizē pilsēta palika neskarta, jo ninivieši ar ķēniņu priekšgalā nožēloja savus grēkus un labojās. „Un, kad Dievs redzēja viņu darbus, redzēja, ka viņi atgriezušies no sava ļaunā ceļa, tad Viņam kļuva žēl tā ļaunuma, ko Viņš bija teicies viņiem nodarīt, un Viņš viņiem to nenodarīja.” (Jonas 3:10)

Šajā gadījumā, vismaz spriežot pēc man pieejamās informācijas, nekas neliecina par to, ka it kā gaidāmā zemestrīce būtu Dieva piemeklējums un abas poļu tantes – Viņa pravietes.

Būs vai nebūs cunami? Vai tas ir brīdinājums no Dieva, vai arī tikai tumšo spēku spēles? (Starp citu, grāmatiņā ar šādu nosaukumu – „Tumšo spēku spēles” – ir aprakstīti vairāki līdzīgi gadījumi no vēstures.) Gaidot, kas notiks aprīļa vidū, varam palasīt šo http://www.pasaulesgals.lv/?tag=astrologija