18 aprīlis 2010

Vai viss ir relatīvs?

Nu, viss varbūt tomēr nē. Bet daudz kas ir gan.

Piemēram, mūsu 21. gadsimta tehnoloģijas.

Nedēļas laikā divi uzskatāmi piemēri; viens no tiem diemžēl traģisks. Palasījos speciālistu komentārus dažādās interneta vietnēs poļu prezidenta lidmašīnas avārijas sakarā. Aviācija man ir tāla un sveša joma, un tagad es apzinos, cik naivi ir bijuši mani vispārinātie priekšstati par lidojamās tehnikas attīstību. Protams, salīdzinot ar, piemēram, Pirmā pasaules kara laika lidaparātiem, mūsdienu Aerobusi, Boeingi un TU ir gan manāmi attīstījušies, bet, patiesībā tie joprojām ir ārkārtīgi primitīvi un nedroši, salīdzinot kaut vai ar garknābi stārķi.

Izrādās, lidaparāta nosēdināšanai ir tik daudz noteikumu, nosacījumu, procedūru, palīgierīču, un risku! Un katra mazākā novirze var izraisīt traģēdiju.

Un nu tepat otrs piemērs – Īslandes vulkāna [ak, kā man patīk šis vārds – Eijafjallajekulla!] pelnu dēļ gaisakuģi jau kuru dienu rātni atpūšas uz zemes. Daži gan bezrūpīgi palidojušies pa putekļainajām debesīm, un skat, pagalam kā likts! Hm, izrādās, ir tik vienkārši paralizēt gan civilos, gan militāros gaisa spēkus, jo tie patiesībā joprojām ir ārkārtīgi primitīvi un no apstākļiem atkarīgi!

Varbūt šiem piemēriem vajadzētu likt mums pārvērtēt savu uzpūsto zinātnes un tehnikas progresa viszinības un visvarenības naivo iedomību? Visu cieņu sasniegumiem, tomēr tie nav jūra, bet tikai piliens tajā.

Mani dažkārt uzjautrina naivā prātuļošana par lielo sprādzienu un citām vispārzināmām blēņām, kurām daudzi ticībā pieķeras kā faktiem. Teorijas un hipotēzes laika gaitā nomaina cita citu (jā, arī astrofizikā!), un katra no tām savā jaunībā ir visgudrākā, vispareizākā un vispilnīgākā, līdz jauni pētījumi ļauj secināt, ka iztēlotā jūra ir bijis tikai piliens.

Tas svētdienas pārdomām:

Meklējiet To Kungu, kamēr Viņš atrodams, piesauciet Viņu, kamēr Viņš ir tuvu! Bezdievis lai atstāj savu ceļu un ļaunprātis savas domas un lai atgriežas pie Tā Kunga, ka Tas par viņu apžēlojas, un pie mūsu Dieva, jo Viņš ir bagāts žēlastībā. "Jo Manas domas nav jūsu domas, un jūsu ceļi nav Mani ceļi," saka Tas Kungs. "Cik augstākas debesis ir pār zemi, tik augstāki ir Mani ceļi pār jūsu ceļiem un Manas domas pār jūsu domām. Jo, kā lietus un sniegs nāk no debesīm un turp neatgriežas, pirms tas nav veldzējis zemi, to apaugļojis un tērpis zaļumā, ka tā dod sēklu sējējam un maizi ēdējam, tāpat tas ir ar Manu vārdu, kas iziet no Manas mutes. Tas neatgriezīsies pie Manis tukšā, bet tam jāizdara tas, ko Es vēlos, un jāizpilda savs uzdevums, kādēļ Es to sūtīju." Jo ar prieku jūs iziesit un mierā jūs tiksit vadīti; kalni un pakalni jūsu priekšā gavilēs, un visi koki laukā priecīgi sveicinās. Ērkšķu vietā uzaugs cipreses, dadžu vietā mirtes. Un tas būs Tam Kungam par slavu un par mūžīgi paliekamu zīmi.” (Jesajas 55:6-13)